Świadectwa charakterystyki energetycznej SCE

  • Data dodania: 28.04.2023
  • Autor wpisu: lideron.pl
Od 28 kwietnia 2023 roku w Polsce wszedł w życie przepis o obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej (SCE) przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego nowego przepisu.

1. Kiedy wymagane jest posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej SCE? Od 28 kwietnia 2023 roku, przy sprzedaży lub wynajmie budynku lub jego części, konieczne będzie posiadanie aktualnego SCE. Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie musiał posiadać właściciel sprzedawanej lub wynajmowanej nieruchomości lub osoba uprawniona przez właściciela. Przepisy o obowiązku posiadania SCE nie dotyczą budynków (nie jest wymagane świadectwo):
  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
  • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
  • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.
2. Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej? Świadectwo charakterystyki energetycznej (SCE) to dokument, który informuje o zużyciu energii przez budynek lub jego część. Na podstawie takiego świadectwa można określić, jakie koszty energii będą ponosili mieszkańcy nieruchomości oraz jakie będą emisje związane z zużyciem energii.

3. Jak uzyskać świadectwa charakterystyki energetycznej? Świadectwo charakterystyki energetycznej musi być sporządzone przez uprawnionego do tego certyfikatora energetycznego. Osoba taka musi posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz być wpisana na listę wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. znajdującą się w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

4. Jakie będą konsekwencje braku świadectwa charakterystyki energetycznej? Brak aktualnego świadectwa charakterystyki energetycznej może skutkować grzywną w wysokości do 5000 złotych. Ponadto, bez tego dokumentu umowa sprzedaży lub najmu może się nie dojść do skutku.

5. Jak długo ważne jest SCE? Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od daty sporządzenia. Jeśli w tym czasie nastąpią zmiany w budynku lub jego instalacjach, które wpłyną na zużycie energii, konieczne będzie wykonanie nowego SCE.

6. Czy SCE jest potrzebne również przy wynajmie krótkoterminowym? Tak, wymóg posiadania SCE dotyczy także wynajmu krótkoterminowego.

7. W przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących sprzedaży lub najmu budynku lub jego części należy podawać (od 28 kwietnia 2023 r.)▪️ wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,▪️ udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,▪️ jednostkową wielkość emisji CO2

8. Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

9. Czy warto posiadać SCE? Posiadanie aktualnego świadectwa charakterystyki energetycznej może być korzystne dla właścicieli nieruchomości oraz dla potencjalnych nabywców lub najemców. Informacje zawarte w dokumencie pozwalają na oszacowanie kosztów energii oraz na podjęcie decyzji dotyczących modernizacji lub inwestycji w celu poprawy efektywności energetycznej nieruchomości.

10. Jak poprawić efektywność energetyczną nieruchomości? Poprawa efektywności energetycznej nieruchomości może przynieść wiele korzyści, takich jak zmniejszenie kosztów energii, poprawa komfortu użytkowników oraz zmniejszenie emisji związków szkodliwych dla środowiska. Warto zwrócić uwagę na izolację termiczną, systemy grzewcze oraz oświetlenie, które są najczęstszymi źródłami zużycia energii w budynkach.Nasza Agencja nieruchomości w Łodzi Lideron pomaga naszym klientom w uzyskaniu świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania lub domu

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.